Warszawa

Warszawa

CEL SZKOLENIA

 • nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 • osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia: ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

 • Pozycja boczna ustalona,

 • Pozycja przeciwwstrząsowa,

 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy,

 • Wykonywanie opatrunków,

 • Unieruchamianie złamań i stawów,

 • Pozorowane sytuacje najczęściej występujące w życiu codziennym w pracy.

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy w Polsce.

 

Szkolenie organizowane jest w formie jednego spotkania i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 1. zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu;

 2. postępowanie w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy, kręgosłupa, utraty przytomności, na wypadek zatrucia substancjami chemicznymi, porażenia prądem;

 3. podstawy reanimacji (resuscytacji): zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie - ćwiczenia praktyczne na fantomie;

 4. posługiwanie się podręcznymi środkami technicznymi - ćwiczenia;

 5. podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

 

CZAS

Czas trwania szkolenia 5 - 6 godzin. Szkolenie odbywa się w maksymalnie 20 osobowych grupach.

 

MIEJSCE

Warszawa - do ustalenia

 

Szkolenie kończy się egzaminem ustnym i wydaniem zaświadczeń

wg. wzoru MEN .


W celu zapisania się na kurs należy dodać do koszyka szkolenie, uzupełnić swoje dane osobowe / dane firmy oraz wysłać zgłoszenie.