HR czyli gospodarowanie zasobami ludzkimi

Human Resources

O gospodarowaniu zasobami ludzkimi mówi się jako o takich działaniach organizacji, których celem jest pozyskanie, oraz rozwój i zatrzymanie skutecznie działającej siły roboczej, czyli po prostu pracowników. Pracownicy, którzy już pojawią się w firmie, są następnie szkoleni i motywowani w taki sposób, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania i cele danego przedsiębiorstwa. Gospodarowanie ludzkimi zasobami opiera się na kilku podstawowych filarach. Po pierwsze jest to więc planowanie tych zasobów, które ma na celu zaspokojenie przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa, dotyczących i wewnętrznych, i zewnętrznych czynników.

Kolejnym elementem jest tutaj rekrutacja, czyli nabór nowych pracowników przedsiębiorstwa. Przygotowuje się odpowiednią ilość kandydatów do pracy a następnie wybiera się spośród nich tych, którym warto będzie tę pracę powierzyć. Nowych pracowników się wdraża do pracy przez ich przeszkolenie i jak najszybszą adaptację do nowych warunków. Następnie stale ocenia się ich efekty pracy oraz podejmuje dalsze szkolenia, oraz nagradza za wyniki.

Szkolenie pracowników przez dział HR

Jednym z rodzajów pracowników w większych działach Human Resources, jakie czasem można spotkać na przykład w sporych rozmiarów korporacjach, jest organizacja szkoleń dla pracujących tam osób. Ludzie zajmujący się tym zadaniem mają za cel analizę kompetencji poszczególnych pracowników, które mają być dopasowane do zadań na poszczególnych stanowiskach, a także informowanie menadżerów oraz konsultowanie z nimi potrzeb związanych ze szkoleniami, przygotowywanie szkoleń, jakie odbywają się wewnątrz firmy i zapewnienie odpowiednio przygotowanych trenerów.

Plany szkoleń również należą do tego działu, to oni w dużej mierze decydują o tym, jaki będzie zakres poszczególnych szkoleń, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę szkolenia wewnętrzne. Do pracowników zajmujących się szkoleniami należy także kontakt z jednostkami zewnętrznymi organizującymi kursy i szkolenia, tak aby wynegocjować odpowiednie stawki szczególnie w przypadku dużej liczby osób, które skorzystają z danego szkolenia. W przypadku tego rodzaju szkoleń Konieczna jest również stała kontrola nad ich przebiegiem oraz stopniem wypełniania zaleceń przez zewnętrzne jednostki.

Po co są nam potrzebne szkolenia pracownicze?

O tym jak bardzo ważne są szkolenia i kursy organizowane dla pracowników przedsiębiorstwa, opowiada jeden z pracowników działu HR z większej firmy zatrudniającej ponad setkę osób i zajmującej się dość wyspecjalizowaną działalnością.

Już nawet niewielka inwestycja w szkolenia i specjalne programy realizowane w firmie, może poskutkować otrzymaniem znacznych zysków dla pracodawcy – mówi nasz rozmówca.

Jako że pracownicy są kluczowym zasobem firmy, mającym dla niej główne znaczenie, należy zbudować odpowiednie do nich podejście, oraz wyposażyć ich w system motywacji do pracy i niezbędną wiedzę. Tą zaś są w stanie zapewnić szkolenia. Program szkoleń przystosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa jest doskonałym sposobem na zmotywowanie i ulepszenie działań pracowników – dodaje.

Po ich ukończeniu, kiedy pracownik ma szansę podzielić się swoją wiedzą z innymi pracownikami, uzyskuje się efekt podwójnej korzyści. Dlatego też każda firma jako stały element swojej strategii kontaktu z pracownikami powinna wprowadzić obowiązkowe oraz dodatkowe szkolenia, które są w stanie zbudować nową wiedzę i nowe podejście wśród pracowników.

Dlatego właściciele firm i przedsiębiorstw, a także menadżerowie wyższego szczebla powinno inwestować w rozwój swoich pracowników, traktując to jako inwestycję w posiadane zasoby, a nie jako zbędny i niepotrzebny koszt.

Dodaj komentarz